hayyan nasma'

Saturday, January 15, 2011

Perkongsian

Iman Ahmad dan Hakim meriwayatkan daripada Uqbah bin Amir katanya, "Kemudian aku bertemu Rasulullah,lalu aku memegang tangannya sambil berkata, "Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan yang terbaik." Nabi saw bersabda, "Wahai Uqbah, sambunglah silaturrahim nkepada orang yang memutuskannya, berikanlah kepada orang yang tidak mahu memberikan sesuatu kepada kamu dan berpalinglah dari orang yang menzalimi kamu." Dalam riwayat lain disebutkan, "Maafkanlah orang yang menzalimi kamu".

No comments:

Post a Comment